foto Het mkb heeft moeite met werven ...

HR-verantwoordelijken in het mkb hebben veel meer moeite om geschikt personeel te vinden dan vorig jaar. Dit percentage is gegroeid van 34% naar 44%. Met name ervaren professionals zijn moeilijk te vinden.